Hunsa Homepage
 • ดูทั้งหมด
 • กิจกรรมทางน้ำ
  • กิจกรรมชายหาด
  • ดำน้ำ
  • ตกปลา
  • พายเรือคายัค แคนู
  • ล่องเรือ
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
  • ขี่ช้าง ขี่ม้า
  • จักรยานเสือภูเขา
  • ปีนหน้าผา
  • สำรวจถ้ำ ส่องสัตว์
  • เดินป่า
  • เพ้นท์บอล บีบีกัน
  • โฟรวีลไดรฟ์ ออฟโรด
  • โรยตัว บันจี้จัมพ์
  • ล่องแก่ง
  • สวนสนุก สวนน้ำ
 • ท่องเที่ยวไลฟ์สไตส์
  • ขับรถเที่ยว
  • แบ็คแพ็ค
  • แคมป์ปิ้ง
  • โฮมสเตย์
  • ผับ บาร์
  • ร้านอาหาร
  • เบเกอรี่ ร้านกาแฟ
  • รีวิวที่พัก
 • ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ
  • ทะเล
  • ภูเขา
  • น้ำตก
  • อุทยานแห่งชาติ
 • การแสดงต่างๆ
  • ละครเวที
  • ดนตรี
  • คอนเสิร์ต
 • ช้อปปิ้ง
  • ห้างสรรพสินค้า
  • ตลาดนัด วิลล่า
 • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • สปา
  • นั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม
  • แอโรบิค ไทเก๊ก
  • ยิม ฟิตเนส
 • นิทรรศการ
  • งานจัดแสดง
  • งานวิทยาศาสตร์
  • งานแฟร์ เทศกาล
  • พิพิธภัณฑ์
 • วัฒนธรรม ประเพณี
  • ภาคเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคอีสาน
  • ภาคใต้
 • สถาปัตยกรรม
  • วัด โบสถ์
  • โบราณสถาน
  • ชมสถานที่สวยๆ
 • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • ต่างประเทศ
 • Trip Countdown 2012
  • Amazing Trip Amazing Countdown 2012
 • โปรโมชั่น
  • โปรโมชั่น
 • พาสปอร์ตของฉัน
 • เขียนทริปใหม่
   
วัด โบสถ์
ดูความคิดเห็น

“ ภัสสรสัญจร ” ครั้งที่ ๑๔

เชิญท่านยลความงามของศิลปกรรมแห่งวังเจ้านายและพระอารามหลวง

พร้อมฟังเรื่องเล่า ฟื้นความหลังครั้งอดีตในย่านเก่าแห่งรัตนโกสินทร์

“เลียบสถล  ยลสถาน ย่านสามเสน-เทเวศร์”

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

        **************************************************

๐๘.๐๐  น.   พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ปากซอยทางเข้า                        

                    วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร  ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๓๐ น.     ชมความงดงามแปลกตาของพุทธสถานที่ออกแบบโดยสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

                     นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ณ “วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร”  นมัสการพระสัมพุทธพรรณี

                         (จำลอง) ซึ่งมีพุทธศิลป์แบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมชมภาพจิตรกรรมเวสสันดรชาดก

                      ซึ่งเขียนและลงสีด้วยเทคนิคแบบตะวันตกโดยนายช่างชาวอิตาเลียนผู้วาดภาพบนโดมพระที่นั่ง

                      อนันตสมาคม  อาคารศาลาการเปรียญแบบไทยประเพณีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

๑๐.๐๐ น.      สักการะ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์”  หรือที่รู้จักกันในนาม                             

                       ”พระนางเรือล่ม” พระมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งองค์พระปิยมหาราช  ชมอาคารซึ่งในอดีตเป็นของ

                       พระมเหสีและเจ้าจอมต่างๆในสมัยรัชกาลที ๕ พร้อมฟังเกร็ดน่ารู้นานาเรื่องของสาวชาววัง

                       สวนสุนันทาในบริเวณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

๑๒.๐๐ น.        รับประทานอาหารกลางวันเลิศรสนานาชนิดตามอัธยาศัย ในบริเวณย่านถนนสามเสน-เทเวศร์

๑๓.๓๐ น.        ยล วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  นมัสการ พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระประธานศิลปะอู่ทอง

                        อันศักดิ์สิทธิ์  ชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมอันอลังการและภาพการปลง

                        อสุภกรรมฐานที่น่าสนใจในพระอุโบสถ  พร้อมสักการะพระพุทธรูป ๙ พุทธศิลป์ ในพระวิหาร

๑๔.๓๐ น         ตื่นตากับความงดงามของอาคารทรงปั้นหยาสร้างด้วยไม้สักทองหลังใหญ่โดยทุนทรัพย์              

                        ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อดีตประธาน

                        วุฒิสภาและอดีตประธานรัฐสภา  อุทิศเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

                        และศิลปวัฒนธรรม  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  พระสยามเทวาธิราช พระพุทธรูปหลากสมัย

                        ชมพระรูปปั้นพร้อมฟังเรื่องราวอันน่าสนใจของสมเด็จพระสังฆราช ๑๘ พระองค์แห่งรัตนโกสินทร์

                        และพระเถราจารย์ผู้มีชื่อเสียงหลายองค์ อาทิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  หลวงปู่ทวด                      

                        ครูบาศรีวิชัย  พุทธทาสภิกขุ  พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต เป็นต้น ณ พิพิธภัณฑ์สักทอง

๑๖.๐๐ น.         ชม “วัดนรนาถสุนทริการาม” พระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุติกนิกายริมคลองผดุงกรุงเกษม

                         ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยพระยาโชฏึกราชเศรษฐี(เถียน  โชติกเสถียร)

                         ครั้งยังเป็นพระยานรนาถภักดีกับคุณหญิงสุ่น (ภรรยา)

๑๗.๓๐ น.      แยกย้ายกันกลับเคหสถานโดยสวัสดิภาพด้วยความรู้และความประทับใจอย่างเต็มเปี่ยม

                                                                   *****************************

* กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                                                       

                      พลิก >                                                                                                               

 

           นำชมโดย  : จุลภัสสร  พนมวัน ณ อยุธยา  (นัท)

                                 มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

           อัตราค่าร่วมกิจกรรม  ท่านละ ๔๐๐บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

                    * ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สักทอง ท่านละ ๑๕ บาท(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระเอง)

              ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร  พนมวัน ณ อยุธยา  โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

           

การสำรองเข้าร่วมสัญจร   รับจำนวนจำกัด !!!

            ๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน  สาขาถนนรัชดาภิเษก ในนาม

 นายจุลภัสสร  พนมวัน ณ อยุธยา  เลขที่บัญชี  ๐๖๐-๒-๖๓๑๘๘-๓ ภายใน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

          ๒.ส่งสำเนาสลิปรายการโอนเงิน โดยระบุชื่อ – นามสกุล –หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ

 ให้ชัดเจนที่ nutchulapassorn@gmail.com พร้อมโทรศัพท์ยืนยันที่ โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

            ๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว  แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

ตำหนักใหญ่วังสวนสุนันทา กับเรื่องเล่าน่ารู้สาวชาววังสมัยรัชกาลที่ 5
ตำหนักใหญ่วังสวนสุนันทา กับเรื่องเล่าน่ารู้สาวชาววังสมัยรัชกาลที่ 5
จิตรกรรมสีปูนเปียก เขียนโดยช่างชาวอิตาเลียน ณ วัดราชาธิวาส
รูปปั้นพระอริยสงฆ์จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สักทอง
อาคารทรงมนิลาอันงามสง่าของพิพิธภัณฑ์สักทอง
พระพุทธเทวราชปฏิมากรอันศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร
สะพานเทเวศร์นฤมิตทอดข้ามคลองผดุงกรุงเกษม คูเมืองในสมัยรัชกาลที่ 4 หนึ่งในสะพานนามเทพและที่มาของย่านเทเวศร์
สะพานนาคราชอันงามสง่าและพระอุโบสถทรวดทรงแปลกตาในวัดราชาธิวาส
 • 0 คอมเมนต์
   
  • ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเขียนความคิดเห็น